Łowicz

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała wyróżnienia osobom z diecezji łowickiej

foto/ info: diecezja łowicka

Nagrody przyznawane są za  bezinteresownie wdrażanie idei wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartą na zasadach etyki i wiary katolickiej. Kapituła przyznała wyróżnienia ks. Józefowi Paciorkowi Proboszczowi w Bednarach, Ks. Witoldowi Pankowi Proboszczowi w Słupi, ks. Adamowi Matysiakowi Ekonomowi Diecezji łowickiej  oraz ks. Mateuszowi Podkowińskiemu, Wikariuszowi w parafii Św.  Stanisława w Kutnie. Wyróżnienia za zaangażowanie na rzecz turniejów diecezjalnych otrzymali także samorządowcy : Starosta Łowicki Marcin Kosiorek i Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński. O przyznanie nagród dla działaczy sportowych z diecezji łowickiej wnioskował ks. Sebastian Antosik, diecezjalny duszpasterz sportowców.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.