Rawa Maz.

Rada Miasta w obronie św. Jana Pawła II

fot. RV

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwaliła stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W stanowisku można przeczytać między innymi o zasługach jakie Papież Polak miał  dla Polski, Polaków i całego świata. Mówi radny Leszek Jarosiński.

Przed uchwaleniem stanowiska nie obyło się jednak bez dyskusji. Treść stanowiska jakie złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości po debacie została zmodyfikowana. Mówi radny Tomasz Góraj.

Podczas głosowania radni nie byli jednomyślni. Część z nich wstrzymała się od głosu lub zagłosowała przeciw. Mówią radni Daniel Łaski i Celina Szczur.

Stanowisko zostało jednak uchwalone – 8 radnych głosowało za, 3 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. Jeden z radnych mimo iż popierał stanowisko ze względów prywatnych musiał wyjść tuż przed głosowaniem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.