Aktualności

Spotkania w sprawie budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawy czasowo zawieszone

Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o czasowym zawieszeniu spotkań informacyjnych z mieszkańcami ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Jako powód podano konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i określenia możliwych rozwiązań, uwzględniających argumenty podniesione dotychczas na spotkaniach. Obecnie projektanci pracują nad opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego celem jest wskazanie optymalnych wariantów przebiegu tej drogi.

 „Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały nam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz – informuje GDDKiA –  dotyczyć one będą m.in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych, uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów. Bierzemy przy tym pod uwagę szczególny charakter tej części Mazowsza oraz potencjalną skalę oddziaływania planowanych inwestycji.”

Wciąż jednak mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat planów budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawy.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła na swojej stronie formularz opinii. Można go złożyć pocztą e-mail na adres: oaw-dk92-s7@trakt.eu lub pocztą tradycyjną na adres biura projektowego TRAKT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice. Projektant deklaruje, że przeprowadzi szczegółową analizę wszystkich otrzymanych opinii przedstawionych na formularzach. Tutaj ważna informacja: pod uwagę brane będą wyłącznie druki kompletne i poprawnie wypełnione oraz podpisane zgodnie z wymogiem RODO. Formularze należy dostarczyć do biura projektowego do 28 marca. Te, które dotrą do biura projektowego po tej dacie nie będą brane pod uwagę.  

Formularze, projekty oraz inne ważne informacje dostępne są na stronie internetowej: www.trakt.eu/oaw-dk92-s7.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.