Aktualności

 Pieniądze na rozwój turystyki w Łódzkiem

lodzkie.pl

210 tys. zł czeka na organizacje pozarządowe, które chcą rozwijać turystkę w Łódzkiem. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szkolenia, kursy, konferencje czy inne przedsięwzięcia, które będą popularyzować walory turystyczne naszego regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. „Turystyka na Plus”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację: szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym webinaria, szkolenia online itp.; również na przedsięwzięcia popularyzujące walory turystyczne województwa łódzkiego, takie jak tworzenie i edycja filmów promocyjnych, e-przewodników, wirtualnych spacerów itp., przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu; na opracowanie i publikację niekomercyjnych wydawnictw i materiałów  takich jak: przewodniki, informatory, periodyki, poradniki turystyczne, gry, układanki itp. Oferty można zgłaszać do 2 marca (w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl). Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę! Do rozdysponowania jest 210 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji na zadanie to 15 tys. (dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadania).

info/ lodzkie.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.