Rawa Maz.

Które chodniki mają obowiązek odśnieżać mieszkańcy?

fot. RV/ poglądowe

Tylko w zrewitalizowanej części Rawy Mazowieckiej chodniki przy posesjach prywatnych są odśnieżane przez firmę, która zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg. W pozostałej części miasta ten obowiązek dalej ciąży na właścicielach posesji. Dlaczego mimo deklaracji burmistrza nie udało się wszystkich chodników wpisać w miejską akcję Zima?

Mówił Piotr Irla –  burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.