Kutno

Dodatkowe Pieniądze dla Miast i Powiatów od Rządu

Rząd przekazał dodatkowe środki pieniężne dla Samorządów. Maja być one przeznaczone na wydatki bieżące w tym zakup ciepła i energii elektrycznej. Wśród beneficjentów jest Również Powiat Kutnowski, Miasto Kutno i gminy z terenu Powiatu. Jakie środki finansowe otrzymają?

Mówi Daniel Kowalik Starosta Kutnowski.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.