Sochaczew

Podwójne absolutorium na terenie Sochaczewa

fot. Oskar Tomczyk / poglądowe

Dzisiaj (10.06) odbyła się Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Podczas sesji większością głosów ( 17 osób “za”, 2 osoby “wstrzymały się od głosu” ) Radni zdecydowali się przyznać absolutorium oraz wotum zaufania Staroście Powiatu Sochaczewskiego Jolancie Gonta.

Przypomnijmy, że Absolutorium i wotum zaufania otrzymał ostatnio (8.06) Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki. Głosowanie odbyło się na Sesji Rady Miasta. Burmistrz Sochaczewa absolutorium i wotum zaufania uzyskał stosunkiem głosów 12 „za”, przy 8 „przeciw”.

fot. Oskar Tomczyk / Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta z Absolutorium podczas Sesji Rady Powiatu (10.06.2022)

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.