Kutno Łęczyca Łowicz Skierniewice

Druhowie OSP z dofinansowaniem od WFOŚiG

Łącznie 81 jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego podpisało dziś umowy na dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na łączna kwotę 2 000 000,00 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dziś w budynku OSP w Łowiczu odbyło się podpisanie łącznie 33 umów dla strażaków OSP z powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, miasta Łodzi, łowickiego, skierniewickiego i zgierskiego.

Mówił Tobiasz Bocheński wojewoda łódzki.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.