Rawa Maz.

Czy Polsce grozi brak żywności?

Polskie rolnictwo jest wysoko rozwinięte, ale potrzeba też zadbać o małe gospodarstwa rolne. W tej chwili dla naszego kraju nie ma zagrożenia związanego z brakiem żywności – mówi Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa.

Polskie rolnictwo jest też konkurencyjne w skali Europy.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.