Skierniewice

Jakie plany na ten rok w Gminie Lipce Reymontowskie?

17 zadań zostało wpisanych do tegorocznego budżetu na inwestycje w Gminie Lipce Reymontowskie. Cześć z nich czeka również na rozpatrzenie wniosków o dofinansowania z zewnętrznych funduszy. Jakie zadania inwestycje przewidziane są do wykonania na ten rok?

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.