Kutno

Zakończyła się budowa “Różanego Zakątka”, placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kutnie

Zakończyła się budowa Placówki Opiekuńczo-wychowawczej “Różany Zakątek” , przy ulicy Oporowskiej w Kutnie. Za zgodą wojewody w placówce tej zamieszka 14 dzieci , które obecnie zamieszkują w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Tęcza. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad milion siedemset tysięcy złotych. Starosto Powiatowe w Kutnie  środki na tę inwestycje pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

Mówi Marek  Jędrzejczak Wicestarosta Kutnowski.

Foto. Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.