Łowicz

Awaria wodociągu

Pracownicy działu wodociągowo-kanalizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu przystąpili już do usuwania awarii, która prawdopodobnie wystąpiła w dwóch miejscach. Prace rozpoczęły się na ul. Długiej. Na terenie miasta mogą wystąpić problemy z dostawą i ciśnieniem wody.

Mówił Dariusz Marczak kierownik działu wodociągów Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.