Łowicz

Druga rocznica śmierci bp Alojzego Orszulika

21 lutego 2019 roku w wieku 90 lat, w 62 roku kapłaństwa i w 30 roku biskupstwa zmarł bp Alojzy Orszulik. Pierwszy Biskup Diecezji Łowickiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, założyciel Radia Victoria i twórca Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. W 2010 Śp. Biskup Alojzy Orszulik odznaczony został przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Ciało Śp. Biskupa Alojzego Orszulika spoczywa w krypcie bazyliki katedralnej w Łowiczu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.