Sochaczew

Ponad 800 zgłoszeń przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje ponad 4 lata. Narzędzie jest praktycznym komunikatorem pomiędzy społeczeństwem, a Policją.  Od początku funkcjonowania KMZB na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano ponad 90 700 zgłoszeń. W ubiegłym roku na terenie powiatu sochaczewskiego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono prawie 800 zgłoszeń. Do najczęściej zaznaczanych zagrożeń przez mieszkańców powiatu należy zaliczyć przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Niemniej jednak, odnotowano również inne zagrożenia, które można wybrać z dostępnych kategorii zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez policjantów, a kiedy zostaje potwierdzone funkcjonariusze podejmują działania, by je wyeliminować, a sprawców pociągnąć do odpowiedzialności prawnej.

Nanoszenie zagrożeń na mapę jest anonimowe. Z mam można również skorzystać przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera wpisując adres strony internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

W przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.