Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie zakończyło kolejny projekt

Powiat Kutnowski zakończył realizację projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Wsparciem objętych zostało 157 podmiotów , w tym 154 podmioty pieczy rodzinnej i 3 instytucjonalnej.Celem tego projektu było wsparcie dzieci, rodziców i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji pandemii COVID-19. Na czym polega to wsparcie?

Mówi Daniel Kowalik Starosta Kutnowski

Foto. Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.