Łowicz

„CUD NAD WISŁĄ – KONCERT NA 100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”

W przededniu rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, która rozegrała się na przedpolach Warszawy, w Bazylice Katedralne w Łowiczu odbył się wyjątkowy koncert CUD NAD WISŁĄ – KONCERT NA 100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”. Najpopularniejsze pieśni patriotyczne wykonali artyści Opery Narodowej w Warszawie i Teatru Muzycznego w Łodzi wraz z akompaniamentem zespołu Alla Vienna.

foto: Powiat Łowicki

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.