Żyrardów

Droga w Basinie będzie remontowana

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu Województwa na realizację przebudowy drogi w miejscowości Basin w Gminie Baranów. Dotacja wynosi  105 000 zł. Będzie to pierwszy etap prac, który swoim zakresem obejmuje przebudowę najbardziej uszkodzonego odcinka drogi:

Mówił Michał Miastowski Dyrektor Wydziału Architektury i Nieruchomości w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Fot/UG w Baranowie

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.