Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Sochaczewie i powiecie w kwarantannie domowej pozostaje 739 osób, 39 osób jest w izolacji domowej , a 9 w izolatorium. 74 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym, 5 jest hospitalizowanych . zakażone COVID-19 są 94 osoby, natomiast 37 ozdrowiało.

W Kutnie i powiecie w kwarantannie i izolacji pozostaje 67 osób, 4 są hospitalizowane. Zakażonych COVID-19 jest 40 osób, natomiast 60 osób ozdrowiało.

W Skierniewicach i powiecie nadzorem epidemiologicznym objętych jest 13 osób, w kwarantannie domowej pozostaje 120 osób. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 66 osób, z czego 45 ozdrowiało.

W Łowiczu i powiecie aktualnie 5 osób jest zakażonych COVID-19, kwarantanną objęte są 24 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 7. W izolacji pozostaje 5 osób, 1 jest hospitalizowana.25 osób ozdrowiało.

W Żyrardowie i powiecie w kwarantannie domowej pozostaje 469 osób, w izolacji domowej jest 12, 4 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym. Zakażone COVID-19 są 53 osoby, natomiast 37 ozdrowiało.

W Rawie Mazowieckiej i powiecie w kwarantannie domowej pozostaje 45 osób, 2 znajdują się w izolacji domowej, a 1 w izolacji zorganizowanej. 1 osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym, 2 są hospitalizowane. Aktualnie 5 osób jest zakażonych COVID-19, 26 ozdrowiało.

W Głownie 10 osób jest zakażonych COVID-19, 33 ozdrowiały, natomiast 15 zmarło.

W Gminie Głowno 1 osoba jest zakażona COVID-19, również 1 ozdrowiała.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.