Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem   to aktualnie 5 osób, liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu 13 osób, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym aktualnie – 8 osób ,liczba osób objętych izolacją -aktualnie – 5 osób, liczba osób hospitalizowanych 1 osoba, ozdrowiało 25 osób.

W powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 485, izolacją domową  jest objętych 10 osób a, nadzorem epidemiologicznym 2 osoby. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim  to 52 osoby. Zmarły 3 osoby, ozdrowiało 37 osób.

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywa 638 osób. Obecnie w  izolacji domowej jest 39 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto 75 osób, 3 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 91 osób, natomiast 33 osoby ozdrowiały.

W powiecie skierniewickim nadzorem epidemiologicznym objętych jest 13 osób, natomiast kwarantanną domową 175 osób. Od początku trwania epidemii potwierdzono  laboratoryjnie z wynikiem dodatnim 64 przypadki. Jedna osoba zmarła , wyzdrowiało 45 osób.

W powiecie rawskim liczba osób objętych kwarantanną domową to 22. Izolacją domową  są objęte 4 osoby ,  nadzorem epidemiologicznym objęte jest 1 osoba. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 36. Zmarło 5 osób , a ozdrowiały 24 osoby .

W Kutnie i powiecie w kwarantannie i izolacji przebywają aktualnie 83 osoby, 1 osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym, 3 osoby są hospitalizowane. Zakażonych Covid -19 jest 46 osób, natomiast 53 osoby ozdrowiały.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.