Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem   4 osoby, liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu 16 osób, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym aktualnie – 9 osób ,liczba osób objętych izolacją -aktualnie – 3 osoby, liczba osób hospitalizowanych 2 osoby, ozdrowiało 25 osób.

W powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 509, izolacją domową  jest objętych 11 osób a, nadzorem epidemiologicznym 3 osoby. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim  to 51 osób. Zmarły 3 osoby, ozdrowiało 37 osób.

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywa 728 osób. Obecnie w  izolacji domowej jest 39 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto 85 osób, 3 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 91 osób, natomiast 33 osoby ozdrowiały.

W powiecie skierniewickim nadzorem epidemiologicznym objętych jest 13 osób, natomiast kwarantanną domową 162 osoby. Od początku trwania epidemii potwierdzono  laboratoryjnie z wynikiem dodatnim 63 przypadki. Jedna osoba zmarła , wyzdrowiało 45 osób.

W powiecie rawskim liczba osób objętych kwarantanną domową to 13. Izolacją domową  są objęte 4 osoby , w izolacji zorganizowanej przebywa 1 osoba,  nadzorem epidemiologicznym objęte są  2 osoby. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 34. Zmarło 5 osób , a ozdrowiały 23 osoby .

W Kutnie i powiecie w kwarantannie i izolacji przebywa aktualnie 90 osób, 1 osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym, 4 osoby są hospitalizowane. Zakażonych Covid -19 jest 46 osób, natomiast 51 osób ozdrowiało.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.