Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem   4 osoby, liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu 38 osób, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym aktualnie – 16 osób ,liczba osób objętych izolacją -aktualnie – 3 osoby, liczba osób hospitalizowanych 3 osoby, ozdrowiało 25 osób.

W powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 426, izolacją domową  jest objętych 12 osób a, nadzorem epidemiologicznym 24 osoby. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim  to 49 osób. Zmarły 3 osoby, ozdrowiało 35 osób.

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywa 1111 osób. Obecnie w  izolacji domowej jest 39 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto 138 osób, 4 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 89 osób, natomiast 32 osoby ozdrowiały.

W powiecie skierniewickim nadzorem epidemiologicznym objęte są 2 osoby, natomiast kwarantanną domową 49 osób. Od początku trwania epidemii potwierdzono  laboratoryjnie z wynikiem dodatnim 56 przypadków. Jedna osoba zmarła , wyzdrowiało 45 osób.

W powiecie rawskim liczba osób objętych kwarantanną domową to 21. Izolacją domową  jest objętych 5 osób , w izolacji zorganizowanej przebywa 1 osoba,  nadzorem epidemiologicznym objęta jest także  1 osoba. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 34. Zmarły 4 osoby , a ozdrowiały 22 osoby .

W Kutnie i powiecie w kwarantannie i izolacji przebywa aktualnie 103 osoby, 3 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym, 5 osób jest hospitalizowanych. Zakażone Covid -19 są 44 osoby, natomiast 50 osób ozdrowiało.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.