Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Łowiczu i powiecie aktualnie nie ma osób zakażonych COVID-19, w kwarantannie przebywa aktualnie 11 osób,  12osób  jest objętych nadzorem epidemiologicznym, 23 osoby ozdrowiały. Jedna osoba zmarła.

W Rawie Mazowieckiej  i powiecie rawskim łączna liczba osób objętych kwarantanną domową to 3 osoby , izolacją domową objęte są  4 osoby, aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym jest 7c osób. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (od początku trwania epidemii)  to 25 osób . 19 osób ozdrowiało. Zmarły 2 osoby.

W Kutnie i powiecie kutnowskim w izolacji i kwarantannie przebywa aktualnie 161 osób, hospitalizowanych jest 6, zakażonych COVID-19 jest 20 osób, 41 osób ozdrowiało.

W powiecie żyrardowskim w  kwarantannie przebywa 201 osób, 14 jest w izolacji domowej, 6 osób  jest objętych nadzorem epidemiologicznym, 4 osoby są hospitalizowane. Od początku epidemii zakażone COVID-19 były 42 osoby. Ozdrowiało  27 osób. Jedna osoba zmarła.

W powiecie sochaczewskim liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 406, w izolacji domowej przebywa 10 osób, aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym jest 309 osób. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 jest 6 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim to  39 osób. Zmarły 2 osoby ozdrowiały 22 osoby.

W Skierniewicach i powiecie w nadzorze epidemiologicznym jest 29 osób, w kwarantannie domowej również 29 osób. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID -19 było 47 osób, natomiast 43 ozdrowiały. Zmarła jedna osoba

W Głownie Zakażonych COVID-19 jest 8 osób.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.