Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Kutnie i powiecie kutnowskim w izolacji domowej pozostaje 28 osób, brak osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Aktualnie 2 osoby są hospitalizowane.11 osób jest zakażonych COVID-19 , natomiast od początku trwania epidemii 32 osoby ozdrowiały.

W  powiecie rawskim kwarantanną domową objętych jest 38 osób,  nadzorem epidemiologicznym 5 osób . Zakażonych COVID-19  od początku trwania epidemii odnotowano 22 osoby,  2 osoby zmarły a 14 osób ozdrowiało. 

W Łowiczu i powiecie aktualnie 1 osoba jest zakażona COVID-19. W kwarantannie pozostaje 28 osób a, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 9 osób, w izolacji domowej jest 1 osoba. Ozdrowiało 21 osób.

W Skierniewicach i powiecie skierniewickim  liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym to 2. Kwarantanną domową natomiast objęte są 22 osoby. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 45 (17 miasto, 28 powiat)  wyzdrowiało  31 osób, jedna osoba zmarła.

W powiecie sochaczewskim zakażonych COVID-19 jest 27 osób. Kwarantanną objęte są 164 osoby . Pod nadzorem epidemiologicznym przebywa 205 osób. 4 osoby są  hospitalizowane w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 2 osoby zmarły. W powiecie odnotowano również 7 przypadków ozdrowienia

W Powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 230 izolacją domową  natomiast objętych jest  11 osób a nadzorem epidemiologicznym 13 osób. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 jest 7 osób. Przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim  jest 35. Ozdrowiały 23 osoby , jedna osoba zmarła.

W Głownie zakażone SARS Co2-V  są  33 osoby.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.