Kutno

Inauguracja roku artystycznego w regionie kutnowskim.

W dniu wczorajszym Towarzystwo przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Muzeum Zamek w Oporowie, uroczystym koncertem zainaugurowali rok artystyczny w regionie kutnowskim.
Na koncert zaproszeni zostali wszyscy, którzy szczególnie mocno zaangażowali się w minionym roku w pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia, Kutna i regionu kutnowskiego a także jego mieszkańców.
W Sali Rycerskiej Zamku w Oporowie wysłuchaliśmy recitalu Ewy Murzynowskiej, której akompaniowali dr Jarosław Domagała, oraz 11- letni Maciej Domagała.
W koncercie usłyszeliśmy pieśni Stanisława Moniuszki, R. Sieczyńskiego, W.Bochmanna, J. Offenbacha.
Młody artysta 11-letni Maciej Domagała akompaniował artystce a także wykonał solo utwory Fryderyka Chopina.

Mówiła Bożena Gajewska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.