Żyrardów

Oświadczenie w sprawie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila”

Temat zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie nie przestaje budzić kontrowersji. Dziś rano Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wydał oświadczenie tej w sprawie. Poniżej publikujemy treść:

Oświadczenie Prezydenta Miasta
Bardzo ubolewam nad faktem, że nasze miasto, w sposób całkowicie niezasłużony, przedstawione zostało w mediach w negatywnym świetle. Jak każdy włodarz oczywiście wolałbym, by media ogólnopolskie wspominały o Żyrardowie w kontekście dynamicznego rozwoju, sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy też wspaniałego historycznego dziedzictwa miasta oraz gościnności i przedsiębiorczości mieszkańców. Stało się jednak inaczej, a powodem tego jest uchwała Rady Miasta dotycząca zmiany nazwy ulicy.
Pragnę zapewnić, że dla mnie osobiście, Generał August Emil Fieldorf „Nil” jest jednym z największych polskich bohaterów, który całe życie poświęcił Ojczyźnie i zginął za jej wolność. Wielkim smutkiem napawa mnie fakt, iż godność i pamięć osoby takiego formatu i o takich zasługach dla Polski została podważona.
Informuję, iż inicjatorami przywrócenia nazwy ulicy Jedności Robotniczej nie jest ani Prezydent Miasta Żyrardowa, ani Rada Miasta Żyrardowa, a grupa mieszkańców, która przygotowała wniosek w formie inicjatywy obywatelskiej, jako Obywatelski Komitet Uchwałodawczy Mieszkańców ds. przywrócenia nazwy ulicy Jedności Robotniczej.
Stojąc na straży praworządności na poziomie lokalnym oraz mając na względzie wątpliwości, jakie budzi u mnie ta uchwała pod względem formalno-prawnym, zwróciłem się do Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzorczego, z prośbą o analizę i weryfikację zasadności tej decyzji.
Szanując pamięć o Generale Fieldorfie „Nilu” liczę, że w najbliższym czasie uzyskam ze strony organu nadzorczego opinię na ten temat, a dowódca Kedywu AK, znajdzie godne i stałe miejsce w przestrzeni publicznej naszego miasta.
Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.