Rawa Maz.

Jednogłośne absolutorium

Burmistrz Rawy Mazowieckiej z absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni w głosowaniu podczas sesji byli jednogłośni- wszyscy zagłosowali za przyznaniem absolutorium.

Mówił burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.