Łowicz

XV Sympozjum Naukowe „Bóg obecny i czczony w rodzinach”

fot. BK

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyło się wczoraj XV sympozjum Naukowe „Bóg obecny i czczony w rodzinach”.  Sympozjum zostało zorganizowane w 20-stą rocznicę przyjazdu świętego Jana Pawła II do Łowicza, który właśnie w Łowiczu wygłosił homilię wskazującą na wartość rodziny.

Mówił Andrzej Franciszek Dziuba biskup ordynariusz Diecezji Łowickiej.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Łowickie seminarium, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.