Żyrardów

Kiedy wzrosną ceny za odbiór odpadów ?

Podwyżki opłat za śmieci w Żyrardowie są nieuniknione.  Niebawem zmieni się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  i uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych. Zmiany związane są wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska. A do kiedy bieżące stawki będą obowiązywały?

Mówił Zastępca  Prezydenta Żyrardowa Łukasz Choiński. Nowy regulamin i uchwała zostaną przedstawione Radzie Miasta podczas najbliższych obrad.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.