Łowicz

Miasto zapłaci odsetki

137 tysięcy złotych Miasto Łowicz zapłaci Związkowi Międzygminnemu Bzura. Są to odsetki naliczone od składki inwestycyjnej za 2013 rok, której miasto nie płaciło w związku z wystąpieniem ze Związku. Samorząd Łowicza wraz z końcem 2013 roku wycofał się ze Związku. Miasto w sądzie odzyskać blisko 750 tys. zł niewykorzystanych składek inwestycyjnych z lat 2010-2013. Sąd odrzucił roszczenia, a to z kolei spowodowało, że ZM Bzura złożył pozew o zapłatę zaległych składek członkowskich za 2013 rok w wysokości ok. 300 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Z Urzędu Miejskiego w Łowiczu mówi Paweł Gawroński:

Związek Międzygminny Bzura od lat próbuje wybudować zakład zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych.
W czwartek na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu za autopoprawką do budżetu umożliwiającą zapłatę odsetek zagłosowało 15 radnych, 5 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.