Materiał reporterski

Wakacyjna zbiórka krwi

Krew jest potrzebna każdego dnia , jednak szczególne zapotrzebowanie na nią odnotowuje się w okresie wakacyjnym. Jest to czas kiedy ze względu na wakacyjne wyjazdy spada ilość krwiodawców, a okres wakacji to czas kiedy dochodzi do dużej ilości wypadków. Dlatego każda wakacyjna zbiórka krwi jest tak ważna, czy mieszkańcy Kutna chętnie dzielą się tą życiodajną cieczą o tym już teraz w materiale Małgorzaty Pietrusiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.