Święto Hufca ZHP Żyrardów

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Żyrardowie świętował wczoraj (16 października) 36. rocznicę nadania imienia Harcerzy Młodego Lasu. W uroczystościach udział wzięli młodzi i starsi harcerze nie tylko z żyrardowskiego hufca. Więcej o tym wydarzeniu w materiale reporterskim.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.