Bez kategorii

Stypendia Marszałka

 Na terenie Mazowsza jest realizowany program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, związane z rozwojem. W warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica  z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego zostały wręczone stypendia Marszałka dla uczniów szkół zawodowych. Więcej w materiale:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.