Materiał reporterski

BOM – kolejny etap

Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty, w tym  182 w podregionach i 70 ogólnowojewódzkich. Wszystkie...

Gość dnia

Materiał reporterski