Materiał reporterski

Kolejny patriotyczny mural w Rawie

Kolejny mural powstał w Rawie Mazowieckiej. Ma on charakter patriotyczny i znajduje się na budynku Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie. Materiał Dagmary Skopiak.