KPRM

Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawoowej są podmiotami ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W Zakładach Aktywności Zawodowej mogą pracować osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz osoby
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Ekspert: Mariusz Fedyk, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.