KPRM

Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.
Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Ekspert: Grzegorz Matuszak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.