Pomagamy wspieramy

Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu

W jaki sposób NGO w regionie wspierają osoby zagrożone alkoholizmem, uzależnione, współuzależnione oraz członków ich rodzin? o tym w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.