Lodzkie

Pożyczka płynnościowa dla sektora MŚP

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego posiada w swojej ofercie pożyczkę płynnościową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w naszym województwie. Jest ona dedykowana firmom, które doświadczyły negatywnych skutków pandemii COVID-19. Do  jej otrzymania nie jest wymagany wkład własny.

Na co można dostać pożyczkę? Na działania i płatności, których płynność została zaburzona w wyniku pandemii koronawirusa. Takich działań wyróżniono kilka i wśród nich znajdują się:

– wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami do ZUS i US;

– koszty podwykonawców pracujących na terenie firmy ubiegającej się o pożyczkę;

– zobowiązania publiczno-prawne firmy;

– spłaty zobowiązań handlowych, w tym pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury;

– zatowarowanie i zakup półproduktów;

– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, które firma zmuszona była ponieść po 31 stycznia 2020 r.;

– bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu. Uwaga! Wymienione formy wsparcia nie mogą pochodzić ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej albo zagranicznej.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową, będą mogły otrzymać z jej tytułu maksymalnie milion złotych. Najdłuższy możliwy okres spłaty to 6 lat.

Wśród warunków uwzględniony został okres karencji, który może potrwać do 6 miesięcy. Pożyczki są udzielane do 31 grudnia 2021 roku. 

Choć instytucją przyznającą pożyczkę płynnościową jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, to szczegółowych informacji na jej temat udzielają także sieradzki oddział Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, która poza Zelowem posiada także zamiejscowe punkty w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zduńskiej Woli.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.