Sanniki

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

fot. @ecasanniki

W piątek, 16 lipca 2021 roku, podpisana została umowa na projekt:

„Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”

w ramach RPO WM 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Wartość projektu: 5 156 211,40 zł, w tym środki UE: 974 767,94

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego woj. maz. poprzez ochronę obiektu zabytkowego – Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie nowych form uczestnictwa w kulturze – ekspozycję reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach. Ekspozycja ma na celu zaprezentować wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w 2017 roku i realizowana będzie w ścisłej współpracy obydwu instytucji. Wystawa archeologiczna będzie zorganizowana w przestrzeni poddasza zabytkowego Pałacu, tworząc odrębną przestrzeń wystawienniczą, a w części edukacyjno-warsztatową, integralnie związaną z głównym celem wystawy. Sama wystawa objęta niniejszym projektem, stanowi uzupełnienie narracji ekspozycji zewnętrznej, prezentującej odsłonięte w trakcie dotychczasowych badań archeologicznych, relikty kamiennych fundamentów jednej z faz funkcjonowania dworów – XVIII-wiecznego dworu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.