Rozmowa samorządowa

Krzysztof Kaliński Burmistrz Łowicza

W czerwcu Rada Miejska w Łowiczu zbierze się na sesji absolutoryjnej. Oprócz dyskusji nad wykonanym w ubiegłym roku budżetem miejskim, Radni po raz pierwszy będą rozmawiać o dokumencie jakim jest Raport o stanie miasta. W tej części sesji będą mogli zabrać głos także mieszkańcy Łowicza, 15 osób, którym udało się zebrać po 50 podpisów.
Więcej na en temat w rozmowie z Gościem Radia zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.