Informacje bieżące (Mazowsze)

IV Sejmik Senioralny

Bezpieczeństwo osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego, to główny temat IV edycji Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest przemoc, jak jej unikać i gdzie szukać pomocy w chwilach zagrożenia. W wydarzeniu organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego wzięli udział Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele środowisk senioralnych.
Sejmik senioralny już na stałe wpisał się do kalendarza imprez integrujących środowisko seniorów z całego Mazowsza.

Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, uwzględniając tematykę i aktywny udział uczestników, wpisuje się w obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

(zdjęcie: materiały prasowe)

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.