Pomagamy wspieramy

Działania RCPS w obszarze pomocy społecznej

W Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystościach wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego regionu. Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. Nagrody zostały wręczone w trzech kategoriach : Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego ,  Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego i Pracownik Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.