KPRM

Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania Straży Pożarnych

Działania Straży Pożarnych to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne – szczególnie na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, a także zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym także podczas powodzi. Do działań Straży Pożarnych zalicza się także usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych.


Ekspert: bryg. Andrzej Szozda, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu


Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.