KPRM

Bezpłatna pomoc konsumencka jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości praw konsumentów

Z pomocy rzeczników konsumentów może skorzystać każdy, kto ma problem z zakupionym towarem lub usługą. Do zadań rzeczników konsumentów należą m.in. bezpłatne porady dla konsumentów i informacje prawne w celu ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów czy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.


Ekspert: Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu


Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.