Łódzkie na plus

Audycja Informacyjna Urzędu Marszałkowskiego

Celem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na najbliższe otoczenie.
W 2019 roku Województwo Łódzkie realizować będzie już III edycję Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe.
Więcej na temat Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego w rozmowie Gościem audycji Łódzkie na Plus. A jest nim Dawid Mazurkiewicz Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.