25 lat Między Łodzią a Warszawą

2004 rok

Na przełomie maja i czerwca przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców regionu co do nowej nazwy radia oraz wyboru znaku graficznego. Większość badanych osób opowiadała się za powrotem do ,,Radia Victoria”. Powszechność tej opinii sprawiła, że pomimo wcześniejszych zamiarów zmiany nazwy zespół pracowników też zaakceptował taką decyzję.

14 czerwca dokonano wyboru logo radia. Nowy Biskup Łowicki zaakceptował zmiany nazwy i logo rozgłośni. Od 24 czerwca wraz z początkiem ramówki wakacyjnej nastąpiło oficjalne wprowadzenie nowych oznaczeń słownych i graficznych radia Victoria oraz strony internetowej: www.radiovictoria.pl. Rozpoczęto również emisje nowych jingli przygotowanych przez firmę EFEM z Wrocławia. Czas wakacyjny to szereg działań promocyjnych poprzez które następowała promocja nazwy radia.

Od poniedziałku 5 września weszła w życie nowa ramówka radia a zespół pracowników rozpoczął przygotowanie projektu programowo – promocyjnego na rok jubileuszu 10-lecia radia.

9 września członkowie KRRiT przegłosowali przyznanie częstotliwości 96.7 FM w Skierniewicach dla diecezji łowickiej, co pozwoliło rozpocząć przygotowania techniczne dla szybkiego uruchomienia nadajnika.

Gośćmi radia byli m.in.: Jan Bielecki – b. Premier RP, Marzena Brzustowicz.

Poniżej przedstawiamy kalendarium z cyklu: rok 2004 w kraju i na świecie…

oraz zdjęcia z naszej radiowej kroniki:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.