Gość dnia Poranny

Łukasz Kasperczyk Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa

Do 20 sierpnia organizacje pozarządowe mają czas żeby zabiegać o granty z Urzędu Miasta Żyrardowa.
Program dotyczy działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Więcej informacji na ten temat w rozmowie z Gościem:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.