Kutno Popołudniowy

Ksiądz Mirosław Romanowski i Paulina Adamczyk

Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kutnie organizuje kurs ewangelizacyjny” Nowe Życie”.
Z proboszczem parafii księdzem Mirosławem Romanowskim oraz Pauliną Adamczyk porozmawiamy o tym czym jest ten kurs i do kogo jest skierowany.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.