Gość dnia Poranny

Józef Matysiak, Starosta Rawski

fot. RV

Sytuacja związane ze strajkiem nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski jest stabilna. Dyrektorzy zabezpieczyli opiekę nad dziećmi. A więcej o tym w rozmowie z naszym gościem. Zapraszam w imieniu Dagmary Skopiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.