Gość dnia Popołudniowy

Paweł Królak, Wójt gminy Cielądz

Wiosna to czas kiedy samorządy przygotowują się do inwestycji. Ogłaszane są przetargi i wybierani wykonawcy. Gmina Cielądz przygotowuje się do bardzo dużej inwestycji związanej z oczyszczalnią ścieków. A więcej na ten temat w rozmowie z gościem. Zapraszam w imieniu Dagmary Skopiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.